ปีศาลสายพันธ์นี้แมร่งชอบดูดพลังควยชอบกัยน้ำควยเป็นอาหารน่าเลี้ยงสุดๆที่บ้านกูมีอยู่ตัวพวกมึงอิฐฉากูเปล่า

Leave a Reply