พอดีว่าเพื่อนชวนมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นงานเลี้ยงของสาวๆโดยเฉพาะก็หลงเข้าไปจนได้พอเมาได้ที่สาวๆก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือไปได้

Leave a Reply